Επικοινωνία

Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε!

KAZAMIAS WATERTANKERS
Services Ltd


Δωριέων 47C
Στρόβολος Λευκωσία 2023
Κύπρος

+357 99 641 451