Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μεταφορά και ρίψη νερού σε μορφή βροχής για καλλιτεχνικούς σκοπούς.
Πάντα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για προστασία του χώρου που εργαζόμαστε αλλά και για την κυκλοφοριακή κίνηση.