Η υδροβολή είναι ένα σύστημα καθαρισμού μεγάλων χώρων, ψηλών κτιρίων και για πλύσιμο δέντρων μέσω δέσμης νερού που εκτοξεύεται με μεγάλη πίεση.