Η εταιρεία μας μεταφέρει νερό σε εργοτάξια καθώς επίσης αναλαμβάνει το ράντισμα οικοπέδων, δρόμων κλπ.